Zmiana rozkładu jazdy linii GKP

Od poniedziałku 10 maja 2021 r. ulegają zmianie rozkłady jazdy linii Gminnej Komunikacji Publicznej. Zmiany nie dotyczą linii nr T24. Korekty są wprowadzane na wioski pasażerów.

W rozkładach jazdy zostaną wprowadzone korekty odjazdów oraz nastąpi zmiana niektórych oznaczeń. Dodatkowo większość porannych kursów, które były obsługiwane od dalszych przystanków, będzie wykonywana od przystanków początkowych.

Linia nr T10

We wszystkich kursach wykonywanych od Tarnowa przez Wolę Rzędzińską po południowej stronie torów (oznaczenie literą G) zostanie uwzględniony przystanek Wola Rzędzińska – Kościół 08.

Linie nr LG06, T13, T22 oraz T29

Na trasach linii nie będzie uwzględniony przystanek Tarnów, Sitki 01 z powodu zbyt bliskiej lokalizacji skrzyżowania, na którym autobusy wjeżdżają w ul. Goldhammera.

Szczegółowy rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej GKP. Aby sprawdzić nowy rozkład jazdy należy wybrać rozkład obowiązujący od 10.05.2021.