Objazdy na trasach linii autobusowych w niedzielę 27 października


Objazdy na trasach linii autobusowych w niedzielę, 27 października 2019 r. z powodu organizowanego w tym dniu biegu ulicznego „Tarnowska Dyszka 2019”. Objazdy obowiązują na liniach nr: 0, 2, 3, 5, 6, 11, 14, 24, 30, 31, 33, 206, 222 i 229.

Trasa biegu
Schemat wyłączonych/częściowo wyłączonych ulic z ruchu oraz opcjonalne trasy objazdu

Na trasach objazdów obowiązują wszystkie przystanki !!!

Linia nr 0

Kierunek Mościce (dotyczy kursów o godz.: 9:31 i 10:11)*

Trasa objazdu:
… → Słoneczna → Starodąbrowska → Mickiewicza  →  …

Kierunek Al. Jana Pawła II
Bez zmian

Linia nr 2

Kierunek Kochanowskiego Chyszowska
Przystanek początkowy – Pętla Jasna II zamiast przystanku Gemini Park Jasna (dotyczy kursów o godz.: 6:20, 7:20, 8:42, i 10:02)**

Kierunek Gemini Park Jasna
Przystanek końcowy – Pętla Jasna II (dotyczy kursów o godz.: 6:15, 6:50, 7:45 i 9:22)*

Linia nr 3

Kierunek Klikowa (dotyczy kursów o godz.: 10:00 i 10:40)*

Trasa objazdu:
Wojska Polskiego → Bitwy o Wał Pomorski → Słoneczna → Starodąbrowska → Mickiewicza → Solidarności → Szujskiego → Mościckiego → Hodowlana → Wyszyńskiego → Klikowska.

Kierunek Pętla Jasna II
Bez zmian

Linia nr 5

Kierunek Wiśniowa (dotyczy kursów o godz.: 9:40 i 10:40)*

Trasa objazdu:
… → Starodąbrowska → Wojska Polskiego →16 Pułku Piechoty (bez wjazdu na Pętla Jasna II) → Nowodąbrowska → …

Kierunek Szkotnik (dotyczy kursu o godz.: 09:40 z przystanku Wiśniowa)

Trasa objazdu:
… → Krzyska → Spokojna → Nowodąbrowska → 16 Pułku Piechoty → Wojska Polskiego → Bitwy o Wał Pomorski → Słoneczna → Starodąbrowska → Mickiewicza → …

Linia nr 6

Kierunek Wiśniowa (dotyczy kursów o godz. 10:00 z ul. Szkotnik)

Trasa objazdu:
… → Słoneczna → Starodąbrowska → Wojska Polskiego → 16 Pułku Piechoty (bez wjazdu na Pętla Jasna II) → Nowodąbrowska → Spokojna → Krzyska → …

Kierunek Szkotnik (dotyczy kursów o godz.: 9:34 i 10:19 z przystanku Wiśniowa – Nowodąbrowska)

Trasa objazdu:
… → Nowodąbrowska → Spokojna → Nowodąbrowska → 16 Pułku Piechoty → Wojska Polskiego → Bitwy o Wał Pomorski → Słoneczna → Starodąbrowska → Mickiewicza → …

Linia nr 11

Kierunek Fritar (dotyczy kursu o godz. 9:40)*

Trasa objazdu:
… → Pułaskiego → Szujskiego → Mościckiego → Hodowlana → Wyszyńskiego → Klikowska

Kierunek Os. Nauczycielskie (dotyczy kursu o godz. 9:16 z Fritar-u)*

Trasa objazdu:
Ulicą Klikowską (bez wjazdu w Elektryczną, Piaskową oraz Romanowicza).

UWAGA: na przystanku Klikowska-Rolnicza nastąpi wyrównanie czasu, odjazd o godz. 9:31

Linia nr 14

Kierunek Os. Zbylitowska Góra (dotyczy kursów o godz.: 9:38 i 10:38)**

Trasa objazdu:
Wojska Polskiego → Bitwy o Wał Pomorski → Słoneczna → Starodąbrowska → Mickiewicza → …

Kierunek Os. Jasna II (dotyczy kursu o godz. 9:27)*

Trasa objazdu:
… → Starodąbrowska → Wojska Polskiego →16 Pułku Piechoty → …

Linia nr 24

Kierunek Pszenna (dotyczy kursu o godz. 10:20)***

Trasa objazdu:
… → Wojska Polskiego → Bitwy o Wał Pomorski → Słoneczna → Starodąbrowska → Mickiewicza → …

Kierunek Ablewicza
Bez zmian

Linia nr 30

Kierunek Park Wodny
Przystanek końcowy Klikowska – Wyszyńskiego (zamiast przystanku Park Wodny)

 • Kurs o godz. 9:14
  Trasa objazdu:
  … → Mościckiego → Hodowlana → Wyszyńskiego → Klikowska
 • Kurs o godz. 9:54
  Trasa objazdu:
  … → Wojska Polskiego → Bitwy o Wał Pomorski → Słoneczna → Starodąbrowska → … → Mościckiego → Hodowlana → Wyszyńskiego → Klikowska
 • Kurs o godz. 10:34 (kurs wykonywany do przystanku Park Wodny)
  Trasa objazdu:
  … → Wojska Polskiego → Bitwy o Wał Pomorski → Słoneczna → Starodąbrowska → …

Kierunek Os. Jasna II
Przystanek początkowy Klikowska – Wyszyńskiego (zamiast przystanku Park Wodny)

 • Kurs o godz.: 9:57 i 10:32
  Trasa objazdu:
  Klikowska  → Szujskiego → …

Linia nr 31

Kierunek Góra Św. Marcina (dotyczy kursu wykonywanego z Al. Jana Pawła II o godz. 9:30 i ze Szpitala Św. Łukasza o godz. 10:00)

Trasa objazdu:
… → Słoneczna → Starodąbrowska → Mickiewicza → …

Kierunek Szpital Św. Łukasza oraz Al.Jana Pawła
Bez zmian

Linia nr 33

Kierunek Os. Koszyckie (dotyczy kursów o godz. 9:15 i 10:15)*

Trasa objazdu:
… → Wojska Polskiego → Bitwy o Wał Pomorski → Słoneczna → Starodąbrowska → Mickiewicza → …

Kierunek Szpital Św. Łukasza (dotyczy kursu o godz. 10:06)*

Trasa objazdu:
… → Starodąbrowska → Wojska Polskiego →16 Pułku Piechoty → …

Linia nr 206

Kierunek Szkotnik (dotyczy kursu o godz. 9:25 z przystanku Łukowa – Centrum)

Trasa objazdu:
… → Krzyska → Spokojna → Nowodąbrowska → 16 Pułku Piechoty → Wojska Polskiego → Bitwy o Wał Pomorski → Słoneczna → Starodąbrowska → Mickiewicza → …

Linia nr 222

Kierunek Marszałka (dotyczy kursu o godz. 8:36 z przystanku Koszyce Małe Wolska – Klub)
Kurs skrócony do przystanku Goldhammera PWSZ.

Trasa objazdu:
… → Mickiewicza → Goldhammera

Kierunek W. Ostrębowska (dotyczy kursu o godz. 10:40)*
Przystanek początkowy Goldhammera PWSZ (odjazd planowo jak z przystanku Marszałka)

Trasa objazdu:
… → Goldhammera → Sitki → Al. M. B. Fatimskiej → Mickiewicza → …

Linia nr 229

Kierunek Marszałka (dotyczy kursu o godz. 10:08 z przystanku Koszyce Małe Wolska – Klub)
Kurs skrócony do przystanku Goldhammera PWSZ.

Kierunek W. Ostrębowska (dotyczy kursu o godz. 9:35)*
Przystanek początkowy Goldhammera PWSZ (odjazd planowo jak z przystanku Marszałka)

Trasa objazdu:
… → Goldhammera → Sitki → Al. M. B. Fatimskiej → Mickiewicza → …

Legenda:
* – przystanek początkowy dla danej linii
** – przystanek początkowy – Pętla Jasna II
*** – z ul. Ablewicza