Kasownik do obsługi zbliżeniowych kart płatniczych/zbliżeniowych

Kartą za bilety autobusowe od 1 września

Od 1 września 2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie uruchomi kasowniki przystosowane do płatności zbliżeniowych kart płatniczych/kredytowych za bilety autobusowe.

Sposób użycia

Od września kartą będzie można odpłacić bilety jednorazowe – zwykłe i ulgowe.

Na wyświetlaczu będą wyświetlać się 3 dostępne opcje: bilet normalny, bilet ulgowy oraz zakup wielu biletów. Po wyborze liczby biletów i ich typów w celu opłacenia wyboru wystarczy zbliżyć kartę lub telefon do kasownika i poczekać na akceptacje transakcji. Po zakupie biletu pasażer nie otrzyma wydruku – jest to uregulowane ustawą o płatnościach za usługi transportowe i parkingowe.

Kontrola będzie odbywać się za pomocą specjalnych urządzeń. Po przyłożeniu karty lub telefonu kontroler otrzyma informacje o dokonaniu zakupu i jego czasie. Bilet jednorazowy jest jednocześnie biletem 30-minutowym ważnym na wszystkich liniach, więc pasażer musi pamiętać godzinę zakupu biletu.

Kasowniki

Kasowniki są umieszczone w centralnej części pojazdu. Kasowniki obsługują wyłącznie karty zbliżeniowe.

Koszt zakupu kasowników, ich montaż oraz zmiany oprogramowania kosztował 650 tys. zł. Zakup jest współfinansowany z RPO Województwa Małopolskiego. Koszt zakupu urządzeń sprawdzających wyniósł 60 tys. zł.